Waarom testen we onze katten zo uitgebreid

Vaak krijgen we de vraag waarom onze katten zoveel testen ondergaan, voordat ze ingezet worden bij de fok en gedurende hun verdere leven.

Het antwoord hierop is eigenlijk simpel: om zo verantwoord mogelijk te fokken en zodoende erfelijke afwijkingen en ziekten zo veel als mogelijk te voorkomen. De gezondheid van de katten staat voorop en pas daarna het uiterlijk en karakter. Uiteraard dient de mix van alledrie deze factoren in balans te zijn.

De aanschaf en inzet van een nieuw dier voor onze cattery neemt dan ook veel tijd in beslag. Het eerste onderzoek vind plaats op basis van bloedlijnen op de stamboom,  waarbij deze nagekeken op bekende lijnen met erfelijke afwijkingen en mogelijke dubbeling met onze eigen bloedlijnen. Daarnaast worden de testuitslagen van de ouderdieren opgevraagd en bestudeerd. Daar de genenpoel (verscheidenheid aan bloedlijnen) redelijk beperkt is, zal dit inhouden dat er ook katten vanuit het buitenland geïmporteerd worden.

Waar worden onze katten op getest:

HCM: Hypertrofische Cardiomyopathie. Afwijking in de hartspier, erfelijk, gaat niet weg/over. Voor fokdieren dient echografisch onderzoek jaarlijks plaats te vinden.

PKD: Polycystic kidney diseases. Een ziekte waarbij er holtes (cystes) in de nieren zitten die gevuld zijn met vocht, erfelijk, gaat niet weg/ over. Onderzoek dient eenmalig plaats te vinden middels echografisch onderzoek.

Pkdef: Pyruvaatkinase Deficientie, afwijking in het bloed, erfelijk, gaat niet over/ weg. Onderzoek dient eenmalig plaats te vinden.

PRA-B: Progressieve Retinale Atrofie, leidt tot blindheid, erfelijk, gaat niet over/ weg. Onderzoek dient eenmalig plaats te vinden.

Fiv/Felv: Kattenaids en Leukemie virus, veroorzaakt door virus (niet erfelijk), gaat niet over/weg. Onderzoek dient op regelmatige basis plaats te vinden.

Giardia: Maag/darm parasiet, veroorzaakt diarree, vermagering, uitdroging. Onderzoek dient regelmatig plaats te vinden (zeker als ontlasting veranderd).

Mocht een kat niet door bovenstaande testen heen komen, zal deze ook niet ingezet worden voor de fok.

De kittens die bij ons geboren worden zijn (in principe) vrij van de hierboven beschreven erfelijke aandoeningen. Als de ouderdieren het niet hebben, kan het ook niet doorgegeven worden. De enige uitzondering kan HCM zijn, daar dit zich op latere leeftijd bij de kat kan openbaren. Vandaar dat stambomen van nieuw aan te schaffen fokdieren zo uitgebreid hierop nagelopen worden.

Inentingen en preventief behandelen

Al onze katten worden jaarlijks inge-ent tegen katten en –niesziekte en regelmatig ontwormd. Daarnaast bezoeken ze minimaal 1 keer per jaar de dierenarts voor preventieve controle en als er aanleiding voor is natuurlijk vaker.

De kittens die hier geboren worden, worden ook meermalen onderzocht door de dierenarts, voorzien van een europees dierenpaspoort/ vaccinatieboekje en gechipt. Voordat de kittens ons huis verlaten zijn ze dan volledig inge-ent tegen katten en niesziekte, gechipt, ontwormd volgens schema, voorzien van gezondheidscheck dierenarts en uiteraard voorzien van een mooie stamboom.